Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews about INSPIRE

News archives


ZABAGED® - aktualizace evidovaných silnic, dálnic, ulic a náměstí

04.07.2011

.
ZABAGED® - aktualizace evidovaných silnic, dálnic, ulic a náměstí
Od 4.7. jsou data ZABAGED® poskytována s evidovanými silnicemi, dálnicemi a s objekty ležícími na těchto silnicích, dálnicích podle dat předaných Silniční databankou Ostrava a s ulicemi a definičními body náměstí podle dat předaných Českým statistickým úřadem se stavem k 31.12.2010.
.
.