Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o INSPIRE

Archiv aktualit


ZABAGED® - průběžná aktualizace

16.01.2013

.
ZABAGED® - průběžná aktualizace
Od 14. 1. 2013 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: nově zapsané budovy do ISKN, definiční body adresních míst, evidované silnice a sledované objekty na nich ležící , ulice, železniční prvky, hranice správní jednotky a katastrálního území, definiční bod správního celku, letiště a heliporty, maloplošná a velkoplošná zvláště chráněná území a body bodových polí. Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®: – polohopis pod „Stav průběžné aktualizace“.
.
.