Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o síťových službách

14.07.2020
Aktualizace prohlížecích služeb ZABAGED®
Prohlížecí služby ZABAGED®, ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) a ZABAGED® (vizualizace ZM10) byly aktualizovány. Služby již zohledňují nejnovější změny v datovém modelu ZABAGED®.
Více
01.07.2020
Prohlížecí služba Historická jména
Byla zveřejněna nová prohlížecí služba Historická jména v podobě ArcGIS REST a OGC WMS.
Služba je poskytována jako veřejná prohlížecí služba pro prohlížení historických geografických jmen nesídelních objektů propojených s aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen České republiky (Geonames). Jeden objekt může mít i několik jmen excerpovaných ze starých map, různých soupisů a popisů našeho území i z nejstarších kronik.
Více
22.05.2020
Úprava prohlížecí služby WMS – Bodová pole
V rámci prohlížecí služby WMS – Bodová pole bylo provedeno rozšíření stávajícího členění vrstev tak, aby bylo možné detailněji vybírat a zobrazovat jednotlivé kategorie resp. podkategorie bodů základního polohového bodového pole (ZPBP) a zhušťovacích bodů (ZhB).
Více

Archiv aktualit


Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS

22.09.2011

.
Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS
K síti CZEPOS byla připojena nová externí stanice – stanice Polom.
Konfigurace stanic CZEPOS na území ČR se tak rozšířila na celkový počet 28 stanic. Správcem stanice je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) a do sítě CZEPOS je tato stanice zapojena prostřednictvím Výzkumné a experimentální sítě pro observace GNSS (VESOG). Stanice Polom přijímá signály navigačního systému GPS-NAVSTAR, se systémem GLONASS není kompatibilní. Ze stanice Polom jsou poskytovány služby RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) a DGPS (diferenční GPS) na stávající adrese czeposr.cuzk.cz a portu 2100.
.
.