Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

INSPIRE stahovací služba WCS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) je služba umožňující opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)
Alternativní název: Služba stahování dat WCS - EL GRID
Alternativní název: WCS-EL_GRID
Referenční datum
Referenční datum: 2017-06-16
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_WCS_INSPIRE_EL
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: INSPIRE stahovací služba WCS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) je služba umožňující opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.
Účel: Služba byla vytvořena na základě směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE), která vstoupila v platnost 15. května 2007. Do národní legislativy byla Směrnice v České republice transponována zákonem č. 380/2009 Sb., kterým se měnily zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Celá transpozice byla doplněna vyhláškou č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování informací o životním prostředí
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: rastr
Klíčové slovo: výškopis
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: stahovací služba
Klíčové slovo: stahování dat
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoProductAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Tato služba má omezení jednorázového stahování dat na 100 000 000 pixelů.
Podmínky pro přístup a užití: Přístup ke službě je poskytován správním úřadům, soudům a orgánům státní správy pro výkon jejich působnosti, bezplatně.
Název typu služby: INSPIRE služba stahování dat
Verze služby: 1.0.0
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: getCapabilities
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: getCovverage
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: describeCoverage
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Název: TIFF
Verze: GeoTIFF 1.0
Specifikace:
Název: jpeg2000
Verze:
Specifikace:
Název: ECW
Verze:
Specifikace:
Název: IMG
Verze:
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Způsob objednání
Poplatky: Přístup ke službě je poskytován správním úřadům, soudům a orgánům státní správy pro výkon jejich působnosti, bezplatně.
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: Území celé ČR

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WCS_INSPIRE_EL-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WCS_INSPIRE_EL-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services using Web Coverage Services (WCS)
Alternativní název: Technické pokyny pro implementaci INSPIRE služeb stahování dat využívajících WCS službu
Referenční datum
Referenční datum: 2016-12-16
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu INSPIRE stahovací služby WCS-EL s technickými pokyny pro implementaci INSPIRE stahovacích služeb založených na WCS.
Míra souladu: