Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishINSPIRE coordinate grid Grid_ETRS89-GRS80

.
Product information
NameINSPIRE coordinate grid Grid_ETRS89-GRS80
Commercial code Commercial code is not defined.
Export unitCzech republic
Unit priceNo charges
Export formatsDGN8, DXF
Coordinate systemsETRS89-GRS80
Product descriptionSouřadnicová síť sestrojená v zobrazení ETRS89-GRS80, které rozděluje zobrazované území na pásma vymezená poledníky na elipsoidu GRS80 resp. na zóny vymezené rovnoběžkami na elipsoidu GRS80. Souřadnicová síť ETRS89-GRS80 je koncipována jako celoevropský standard zajišťující interoperabilitu dat opatřených geodetickými souřadnicemi (zejména dat ortofot a dat výškopisu).
Update cycle - update state
Terms of use - charging the dataNo charges
Access restriction - licence agreement and other restrictionNo restrict
View data - data download Data download
View data
Contact - product informationLand Survey Office , Phone: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2014-11-24
Information last update:
2020-04-02
.
.