Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishKlad listů Státní mapy 1:5 000 v měřítku 1:500 000

Klad listů základních map středních měřítek v měřítku 1:500 000

Klad listů SM 5 a ZM středních měřítek v měřítku 1:500 000

Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1:1 000 000

Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1:2 000 000

Odkazy


Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1:1 000 000

Klad listů základních map středních měřítek 1:1 000 000 (KZM 1M) umožňuje lokalizaci mapových listů základních map v měřítkách 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 na podkladě Mapy České republiky 1:1 000 000. Klad mapových listů tvoří soustava vnitřních rámových čar, která udává vzájemnou polohu a označení jednotlivých listů základních map v měřítkách 1:200 000, 1:100 000 a 1:50 000 a polohu jednotlivých listů základní mapy v měřítku 1:25 000. Popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví (názvy sídel, vodstva a orografických celků), číselné označení listů základních map v měřítkách 1:200 000, 1:100 000 a 1:50 000, název a měřítko kladu mapových listů, tirážní údaje, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek. Vysvětlivky obsahují klad listů základních map středních měřítek, ohraničení a ukázky číselného označení základních map v měřítkách 1:25 000 až 1:200 000 a mapové značky okresních, krajských a státních hranic. Předměty topografického obsahu (tj. polohopis a geografické názvosloví) a kladu listů základních map středních měřítek, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států. V přehledu kladu mapových listů jsou na území sousedních států znázorněny jen vnitřní rámové čáry mapových listů obsahující území České republiky.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1:1 000 000
Alternativní název: KZM 1M
Referenční datum
Referenční datum: 2012
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_KZM1M_T
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: 63254
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Jindrák, Přemysl, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 425
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Klad listů základních map středních měřítek 1:1 000 000 (KZM 1M) umožňuje lokalizaci mapových listů základních map v měřítkách 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 na podkladě Mapy České republiky 1:1 000 000. Klad mapových listů tvoří soustava vnitřních rámových čar, která udává vzájemnou polohu a označení jednotlivých listů základních map v měřítkách 1:200 000, 1:100 000 a 1:50 000 a polohu jednotlivých listů základní mapy v měřítku 1:25 000. Popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví (názvy sídel, vodstva a orografických celků), číselné označení listů základních map v měřítkách 1:200 000, 1:100 000 a 1:50 000, název a měřítko kladu mapových listů, tirážní údaje, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek. Vysvětlivky obsahují klad listů základních map středních měřítek, ohraničení a ukázky číselného označení základních map v měřítkách 1:25 000 až 1:200 000 a mapové značky okresních, krajských a státních hranic. Předměty topografického obsahu (tj. polohopis a geografické názvosloví) a kladu listů základních map středních měřítek, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států. V přehledu kladu mapových listů jsou na území sousedních států znázorněny jen vnitřní rámové čáry mapových listů obsahující území České republiky.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Jindrák, Přemysl, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 425
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : podle potřeby
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě:
Klíčová slova
Klíčové slovo: Zeměpisné názvy
Klíčové slovo: Dopravní sítě
Klíčové slovo: Vodopis
Klíčové slovo: Správní jednotky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: klad mapových listů
Klíčové slovo: státní mapové dílo
Klíčové slovo: dopravní infrastruktura
Klíčové slovo: administrativní hranice
Klíčové slovo: vodstvo
Klíčové slovo: geografické názvosloví
Klíčové slovo: popis mapy
Klíčové slovo: polohopis
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: měřítko 1:1 000 000
Klíčové slovo: měřítko 1:1000000
Klíčové slovo: 1000000
Klíčové slovo: 1 000 000
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-07-16
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Legislativní omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: bez poplatků
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bezpečnostní omezení dat
Klasifikace: neklasifikované
Typ prostorové reprezentace: grid
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 1000000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: správní rozdělení, hranice
Tematická kategorie: doprava
Tematická kategorie: vodstvo
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n.m.)

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace:
Kód: 5514
Jmenný prostor: EPSG

Distribuce

Distribuční formát
Název: tisk
Verze: nedefinováno
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 043 533
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Přesné informace o otevírací době prodejny map jsou uvedeny na http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady/Prodejny-map/Oteviraci-hodiny-prodejen-map.aspx
Role: distributor
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: ČR
Velikost přenosové jednotky v MB: 0
Online
Offline
Název: hardcopy

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_MCR500-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_KZM1M_T-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR KZM 1M.
Datum a čas měření: 2012-11-13T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: ?