Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Klad listů Státní mapy 1:5 000 v měřítku 1:500 000

Klad listů základních map středních měřítek v měřítku 1:500 000

Klad listů SM 5 a ZM středních měřítek v měřítku 1:500 000

Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1:1 000 000

Klad listů ZM středních měřítek v měřítku 1:2 000 000

Odkazy


Klad listů Státní mapy 1 : 5 000 v měřítku 1:500 000

Klad listů Státní mapy 1:5000 (KSM 5) umožňuje lokalizaci jednotlivých listů Státní mapy 1:5000 (SM 5) s využitím graficky potlačeného podkladu Mapy České republiky 1:500 000. Klad mapových listů tvoří soustava vnitřních rámových čar, která udává vzájemnou polohu a označení jednotlivých listů Státní mapy 1:50 000 (StM 50) a polohu listů SM 5. Popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví, výškové kóty (údaj nadmořské výšky), názvy listů StM 50, tirážní údaje, údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje (zeměpisné souřadnice). Vysvětlivky obsahují dělení mapového listu StM 50 na mapové listy SM 5, ohraničení a ukázky označení a čísel listů StM 50 a SM 5 a ohraničení delimitace listů SM 5. Předměty topografického obsahu KSM 5, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou znázorněny i na přilehlých částech území sousedních států. V přehledu kladu mapových listů jsou na území sousedních států znázorněny jen vnitřní rámové čáry mapových listů obsahující území České republiky.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Klad listů Státní mapy 1 : 5 000 v měřítku 1:500 000
Alternativní název: KSM 5
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-31
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_KSM5_T
Jedinečný identifikátor: 63251
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Jindrák, Přemysl, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 425
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Klad listů Státní mapy 1:5000 (KSM 5) umožňuje lokalizaci jednotlivých listů Státní mapy 1:5000 (SM 5) s využitím graficky potlačeného podkladu Mapy České republiky 1:500 000. Klad mapových listů tvoří soustava vnitřních rámových čar, která udává vzájemnou polohu a označení jednotlivých listů Státní mapy 1:50 000 (StM 50) a polohu listů SM 5. Popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví, výškové kóty (údaj nadmořské výšky), názvy listů StM 50, tirážní údaje, údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje (zeměpisné souřadnice). Vysvětlivky obsahují dělení mapového listu StM 50 na mapové listy SM 5, ohraničení a ukázky označení a čísel listů StM 50 a SM 5 a ohraničení delimitace listů SM 5. Předměty topografického obsahu KSM 5, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou znázorněny i na přilehlých částech území sousedních států. V přehledu kladu mapových listů jsou na území sousedních států znázorněny jen vnitřní rámové čáry mapových listů obsahující území České republiky.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Jindrák, Přemysl, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 425
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : podle potřeby
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Poslední vydání této mapy je z roku 2008.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Zeměpisné názvy
Klíčové slovo: Dopravní sítě
Klíčové slovo: Vodopis
Klíčové slovo: Správní jednotky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: administrativní hranice
Klíčové slovo: dopravní infrastruktura
Klíčové slovo: geografické názvosloví
Klíčové slovo: klad mapových listů
Klíčové slovo: polohopis
Klíčové slovo: popis mapy
Klíčové slovo: státní mapové dílo
Klíčové slovo: vodstvo, hydrografie
Klíčové slovo: výškový bod
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: měřítko 1:500 000
Klíčové slovo: měřítko 1:500000
Klíčové slovo: 500000
Klíčové slovo: 500 000
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: grid
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 500000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: správní rozdělení, hranice
Tematická kategorie: doprava
Tematická kategorie: vodstvo
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace:

Distribuce

Distribuční formát
Název: TISK
Verze:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 043 533
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Přesné informace o otevírací době prodejny map jsou uvedeny na http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady/Prodejny-map/Oteviraci-hodiny-prodejen-map.aspx
Role: distributor
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: ČR
Velikost přenosové jednotky v MB: 0
Online
Offline
Název: hardcopy

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_MCR500-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_KSM5_T-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR KSM 5.
Datum a čas měření: 2012-11-13T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: ?