Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishProhlížecí služba ECWP-ORTOFOTO_VYCHOD

Prohlížecí služba ECWP - ORTOFOTO_VYCHOD je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad aktuálními daty produktu Ortofoto České republiky. Zobrazuje data východní poloviny území ČR. Poskytuje data ve formátu ECW pomocí optimalizovaného streamového protokolu ECWP.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Prohlížecí služba ECWP-ORTOFOTO_VYCHOD
Alternativní název: Mapová služba ECWP - ORTOFOTO_VYCHOD
Alternativní název: ECWP-ORTOFOTO_VYCHOD
Referenční datum
Referenční datum: 2021-02-08
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_ECWP_LOCAL_ORTOFOTO_VYCHOD
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Prohlížecí služba ECWP - ORTOFOTO_VYCHOD je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad aktuálními daty produktu Ortofoto České republiky. Zobrazuje data východní poloviny území ČR. Poskytuje data ve formátu ECW pomocí optimalizovaného streamového protokolu ECWP.
Účel: Poskytování dat Ortofota ČR v optimální komprimované podobě zaručující rychlou odezvu služby na požadavek uživatele.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: Ortofotosnímky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: ortofoto
Klíčové slovo: ortofotomapa
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: mapová služba
Klíčové slovo: prohlížecí služba
Klíčové slovo: barevná ortofotomapa
Klíčové slovo: orthofoto
Klíčové slovo: ECW
Klíčové slovo: ECWP
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoMapAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Opětovnému využití dat zpřístupněných službou pro obchodní účely je zamezeno začleněním ochranných znaků (copyright ČÚZK).
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Název typu služby: ECWP
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 50 % území České republiky, tj. 39 433 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: ECWP
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Název: ECW
Verze:
Specifikace:
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: Výdejní jednotka není stanovena
Online
Odkaz: ecwp://geoportal.cuzk.cz/ortofoto_ecwp/ortofoto_vychod.ecw
Protokol: HEXAGON:ECWP

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK-ECWP_LOCAL_ORTOFOTO_VYCHOD-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK-ECWP_LOCAL_ORTOFOTO_VYCHOD-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services
Alternativní název: Technické pokyny pro implementaci INSPIRE prohlížecích služeb
Referenční datum
Referenční datum: 2013-04-04
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu prohlížecí služby ECWP_ORTOFOTO_VYCHOD s technickými pokyny pro implementaci INSPIRE prohlížecích služeb.
Míra souladu: ne