Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Jména států a jejich územních částí

Publikace obsahuje česká jména všech samostatných a mezinárodně uznávaných států, a to v abecedním pořadí po jednotlivých kontinentech v pořadí: Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie a Oceánie a také Antarktida. K nim se přiřazují jména jejich územních částí. Jména jsou uváděna rovněž v úředních jazycích daných států a v písmu, které tyto jazyky používají. Nelatinková písma, užívaná pro daný jazyk jsou také podle mezinárodně platných pravidel přepsána do latinky. Jméno je lokalizováno zeměpisnými souřadnicemi hlavního města nebo sídla. Seznam je doplněn jmény hlavních měst států a správních jednotek s geografickými souřadnicemi těchto sídel. Mezi doplňujícími informacemi je i seznam jazyků, jejich zkratek použitých v textu a mezinárodních kódů a také tabulka k romanizaci, seznam členských států Evropské unie a Schengenské dohody. Cena publikace je 120 Kč v tištěné podobě, ISBN 978-80-88197-26-3. Publikace je vydána v elektronické podobě ve formátu PDF (vhodnější pro vyhledávání), cena je 30 Kč, PDF-A, ISBN 978-80-88197-25-6.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Jména států a jejich územních částí
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2021-12-20
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_JMENA_STATU_T
Jedinečný identifikátor: 63271
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Švehlová Irena, p.fil.a hist.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 613
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Publikace obsahuje česká jména všech samostatných a mezinárodně uznávaných států, a to v abecedním pořadí po jednotlivých kontinentech v pořadí: Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie a Oceánie a také Antarktida. K nim se přiřazují jména jejich územních částí. Jména jsou uváděna rovněž v úředních jazycích daných států a v písmu, které tyto jazyky používají. Nelatinková písma, užívaná pro daný jazyk jsou také podle mezinárodně platných pravidel přepsána do latinky. Jméno je lokalizováno zeměpisnými souřadnicemi hlavního města nebo sídla. Seznam je doplněn jmény hlavních měst států a správních jednotek s geografickými souřadnicemi těchto sídel. Mezi doplňujícími informacemi je i seznam jazyků, jejich zkratek použitých v textu a mezinárodních kódů a také tabulka k romanizaci, seznam členských států Evropské unie a Schengenské dohody. Cena publikace je 120 Kč v tištěné podobě, ISBN 978-80-88197-26-3. Publikace je vydána v elektronické podobě ve formátu PDF (vhodnější pro vyhledávání), cena je 30 Kč, PDF-A, ISBN 978-80-88197-25-6.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Švehlová Irena, p.fil.a hist.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 613
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : nepravidelně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Na webu ČÚZK zveřejňován průběžně aktualizovaný seznam jmen všech států zdarma ke stažení.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Zeměpisné názvy
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: publikace
Klíčové slovo: stát
Klíčové slovo: územní část
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-07-19
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: grid
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 0
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: geografická informace
Rozsah dat
Informace o rozsahu:
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)


Distribuce

Distribuční formát
Název: PDF
Verze:
Název: TISK
Verze:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 043 533
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Přesné informace o otevírací době prodejny map jsou uvedeny na http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady/Prodejny-map/Oteviraci-hodiny-prodejen-map.aspx
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_ZM10_RB-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Původ dat
Informace o původu dat: ?